สัมมนา WEB3 คืออะไร

  ลงทะเบียน
  1. 20 ปี หรือต่ำกว่า21-3031-4040-5051-60มากกว่า 60 ปี
  2. ใช่ไม่ใช่
  3. THNICSETอื่นๆ โปรดระบุ
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย https://www.thnic.or.th/privacy-policy/

  สัมมนา WEB3 คืออะไร

   ลงทะเบียน
   1. 20 ปี หรือต่ำกว่า21-3031-4040-5051-60มากกว่า 60 ปี
   2. ใช่ไม่ใช่
   3. THNICSETอื่นๆ โปรดระบุ
   4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย https://www.thnic.or.th/privacy-policy/

   หัวข้อการสัมมนา

   01 

   Introduction to Web3 : 
   ทำความรู้จัก Web3

   Co-Founder & CEO of Alpha Finance

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   Web3 Standard & Infrastructure :
   เตรียมตัวกับเทคโนโลยี Web3

   02 

   03 

   Web3: ทิศทาง ความท้าทาย และโอกาส

   03 

   Web3: ทิศทาง ความท้าทาย และโอกาส

   Co-Founder & CEO of Alpha Finance

   ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
   เทคโนโลยีสารสนเทศสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   Head of Venture Builder, SCB10X

    ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
   ธนาคารแห่งประเทศไทย

   รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์

   กรรมการและเลขานุการ
   มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

   ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3

   วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 
   เวลา 13.00 – 16.30 น. 

   สัมมนา WEB3 คืออะไร

    ลงทะเบียน
    1. 20 ปี หรือต่ำกว่า21-3031-4040-5051-60มากกว่า 60 ปี
    2. ใช่ไม่ใช่
    3. THNICSETอื่นๆ โปรดระบุ
    4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย https://www.thnic.or.th/privacy-policy/