ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)

จุดประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักการและระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีทักษะและเข้าใจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการใช้งานทางธุรกิจและสังคม

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ การให้บริการอินเทอร์เน็ตและประโยชน์การใช้งาน การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรม อุปกรณ์และแนวทางการติดตั้งเครือข่าย การทดสอบสัญญาณและการแก้ปัญหาการลดทอนสัญญาณ พื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาสำหรับงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชน

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าอบรม

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
  • ไม่จำกัดอายุ
  • มีความรู้พื้นฐานด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ

เมื่อจบการอบรมแล้ว

  • สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มเติมได้
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  • หากมีความสนใจ สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Net2Home ดูแลติดตั้งอินเทอร์เน็ตราคาถูกในชุมชนของผู้เข้าอบรมได้ 

วันและเวลาอบรม

วันที่ 19 – 20 ต.ค. 2566 

อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น. ของทุกวัน 

อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)

ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

แผนที่ https://academy.thnic.or.th/map

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ต.ค. 2566  รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

หรือสแกน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (ชัย)

โทร. 0841562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย