ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)

จุดประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักการและระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีทักษะและเข้าใจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการใช้งานทางธุรกิจและสังคม

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ การให้บริการอินเทอร์เน็ตและประโยชน์การใช้งาน การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรม อุปกรณ์และแนวทางการติดตั้งเครือข่าย การทดสอบสัญญาณและการแก้ปัญหาการลดทอนสัญญาณ พื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาสำหรับงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชน

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าอบรม

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
  • ไม่จำกัดอายุ
  • มีความรู้พื้นฐานด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ

เมื่อจบการอบรมแล้ว

  • สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มเติมได้
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  • หากมีความสนใจ สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Net2Home ดูแลติดตั้งอินเทอร์เน็ตราคาถูกในชุมชนของผู้เข้าอบรมได้ 

วันและเวลาอบรม

วันที่ 19 – 20 ต.ค. 2566 

อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น. ของทุกวัน 

อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)

ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

แผนที่ https://academy.thnic.or.th/map

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (ชัย)

โทร. 0841562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค” (Network Training for Technician) ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 

การอบรมครั้งนี้มีช่างเทคนิคชุมชนจากพื้นที่ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก, ครูจากวิทยาลัยเทคนิคตาก, ครูจากโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ, ครูจากโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงครามและพนักงานสังกัดบริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) ร่วมกับห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (IntERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้บรรยายให้ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ พร้อมทั้งได้นำฝึกปฏิบัติการต่ออุปกรณ์และการติดตั้งเครือข่าย การทดสอบสัญญาณและการแก้ปัญหาการลดทอนสัญญาณ การติดตั้งโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยีไวเลสเมซ (Wireless Mesh Network)  การลงพื้นที่เพื่อหาจุดติดตั้งที่เหมาะสม และพื้นฐานความปลอดภัยบนไซเบอร์ หรือ Cyber Security

ช่วงท้ายการอบรมมีทีมงานจาก บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้งทีมช่าง และทีมประสานงาน ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนแม่กาษา มาเล่าประสบการณ์การทำงานจริงในโครงการ Net2Home ซึ่งเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชนภายใต้แนวคิด Community Network เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่ถูกกว่า

สำหรับชุมชนใดสนใจการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งดูแลโดยชุมชนเอง 

สามารถติดต่อโครงการ Net2Home ได้ที่ Line: กดลิงก์ https://lin.ee/YoxBPo9 

หรือสแกน QR Code