ในปัจจุบันการรับส่งอีเมลถือเป็นเรื่องปกติที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน การรับส่งอีเมลด้วยชื่ออีเมลภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดหรือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นั้นการรับส่งอีเมลภาษาอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ เราจะสอนการติดตั้งระบบอีเมลที่ทำให้ “ภาษา” ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป ที่เรียกกันว่า EAI หรือ Email Address Internationalization 
       การอบรมนี้คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานอีเมลภาษาไทย เช่น ชื่อคุณ@นามสกุล.ไทย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

• สามารถมีอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้
• พัฒนาระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการ ubuntu ได้
• นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นบริการอีเมลที่รองรับ EAI เปิดเป็นบริการใหม่ ๆ ของธุรกิจของคุณได้

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

System Administrator ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการพัฒนาระบบอีเมลให้รองรับ EAI โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลระบบที่พัฒนาบนเซิร์ฟเวอร์ Linux
System Engineer นักพัฒนาระบบ ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการพัฒนาระบบอีเมลเพื่อสร้างบริการเสริมประเภท อีเมลที่รองรับ EAI
Developer นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่สามารถรองรับการใช้งานภาษาท้องถิ่นได้ เปิดประตูสู่การได้รับ Universal Acceptance Platform (ระบบที่ได้รับการยอมรับสากล)
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนตได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา

เนื้อหาการอบรม

01 เตรียมเซิร์ฟเวอร์

• ตั้งค่า Host Name ของ Email Server
• จัดการ Firewall ของ Email Server
• จัดเตรียม SSL เพื่อใช้งานบนระบบ Email

02 เตรียมระบบฐานข้อมูลด้วย MariaDB

• ติดตั้ง MariaDB และตั้งค่าให้รองรับ EAI
• สร้างฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลส่งในฐานข้อมูล

03 เตรียมระบบรับ-ส่งอีเมลด้วยโปรแกรม Postfix

• ตั้งค่า Postfix ให้ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อรองรับอีเมลภาษาไทย
• ตั้งค่า Postfix ให้มีความน่าเชื่อถือด้วย SMTPS

04 เตรียมระบบจัดเก็บอีเมล (IMAP Server) ด้วยโปรแกรม Dovecot

• ตั้งค่า Host Name ของ Email Server
• จัดการ Firewall ของ Email Server
• จัดเตรียม SSL เพื่อใช้งานบนระบบ Email

05 ติดตั้งโปรแกรมอ่าน / เขียนอีเมลด้วย Roundcube Webmail

• เตรียมเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับ การติดตั้ง Roundcube Webmail
• ติดตั้ง Apache และสร้าง Virtualhost
• ติดตั้ง PHP และตั้งค่า PHP
• ติดตั้ง Roundcube

วิทยากร

คุณฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

Operation and Support Manager
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด

เรียบจบได้รับประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy

ห้อง 403 ชั้น 4
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถไฟฟ้า (BTS) สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.