Problem-Oriented Programming ม.ปลาย

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายสมัครเข้าร่วมการอบรม “Problem-Oriented Programming” ซึ่งเป็นคอร์สที่สามหรือระดับขั้นสูงของหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 คอร์สสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย โดยเป้าหมายที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อให้สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ช่วงท้ายของหลักสูตรนี้จะมีการแข่งขันเขียนโปรแกรมชิงทุนการศึกษาและเมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนและผ่านเกณฑ์การอบรม  น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy สามารถใช้สร้าง Portfolio เพื่อยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

นอกจากนี้ ถ้าน้องเข้าอบรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 คอร์ส จะได้ใบประกาศรวม ที่ทาง THNIC Academy จะประสานกับคณะทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง เพื่อใช้อ้างอิงตอนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio อีกด้วย

เงินรางวัลทุนการศึกษา การแข่งขันเขียนโปรแกรม

  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท

วันและเวลาอบรม

วันที่ 12 –  14 ส.ค. และ 19 – 20 ส.ค. 2566 รวม 5 วัน 

อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น. ของทุกวัน 

คอร์สนี้อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • มีทักษะเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หรือ มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านกระบวนการคิดเชิงตรรกกะ 
  • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร
  • หากเคยเรียนคอร์ส Computational Thinking and Programming Skill และ คอร์ส Introduction to Programming ของ THNIC Academy จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)

ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)

โทร. 084-1562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Problem-Oriented Programming สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สามหรือระดับสูง จากหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 หลักสูตร เนื้อหาจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน การอบรมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งสัปดาห์แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรม โดยเริ่มจากเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) การเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข เป็นต้น ตลอดการอบรมทั้งสามวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบ Quiz เพื่อฝึการเลือกใช้ Data Structure ในแบบต่าง ๆ กัน และฝึกการวางลำดับกระบวนการคิดเผื่อแก้ปัญหาในลักษณะต่าง ๆ   นับว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรมให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมที่จะนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน และเป็นทักษะติดต่อในการเรียนต่อไป

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566

การอบรมสัปดาห์ที่ 2 น้อง ๆ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Recursive Function เพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในวันสุดท้ายของกิจกรรมน้อง ๆ ได้แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาอย่างเข้มข้น ซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รางวัลที่ 1 นายธีรดา ศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม 

รางวัลที่ 2 นายหัสดินทร์ เอี่ยมละมัย โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลที่ 3 นายศุภกิตติ์ แซ่ย่าง โรงเรียนผดุงปัญญา 

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy ได้สรุปเกี่ยวกับการอบรมว่าจากการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 หลักสูตร ทำให้พบว่าน้อง ๆ มีการพัฒนาทักษะและมีความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น นับว่าการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ THNIC Academy ขอขอบคุณวิทยากรซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมทั้งทีมงานทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยดีตลอดมา