Computational Thinking and Programming Skill ม.ต้น

        ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ต้น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Computational Thinking and Programming Skill) ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งคอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ ได้พัฒนาด้านการคิดเชิงตรรกะ เรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม และฝึกทักษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สอนโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ เมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy

วันและเวลาอบรม

วันที่  15 – 17 มี.ค. และ 23 – 24 มี.ค. 2567

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มี.ค. 2567  รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
  • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)

ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตรจาก THNIC Academy เมื่อเข้าอบรมครบทุกครั้งและผ่านเกณฑ์การอบรมเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)

โทร. 084-1562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย