Problem-Oriented Programming ม.ปลาย

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายสมัครเข้าร่วมการอบรม “Problem-Oriented Programming” ซึ่งเป็นคอร์สที่สามหรือระดับขั้นสูงของหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 คอร์สสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย โดยเป้าหมายที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อให้สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ช่วงท้ายของหลักสูตรนี้จะมีการแข่งขันเขียนโปรแกรมชิงทุนการศึกษาและเมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนและผ่านเกณฑ์การอบรม  น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy สามารถใช้สร้าง Portfolio เพื่อยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

นอกจากนี้ ถ้าน้องเข้าอบรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 คอร์ส จะได้ใบประกาศรวม ที่ทาง THNIC Academy จะประสานกับคณะทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง เพื่อใช้อ้างอิงตอนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio อีกด้วย

เงินรางวัลทุนการศึกษา การแข่งขันเขียนโปรแกรม

  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท

วันและเวลาอบรม

วันที่ 21 – 22 และ 27 – 29 ก.ค. 2567 รวม 5 วัน 

อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. ของทุกวัน 

คอร์สนี้อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

หรือสแกน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • มีทักษะเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หรือ มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านกระบวนการคิดเชิงตรรกกะ 
  • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร
  • หากเคยเรียนคอร์ส Computational Thinking and Programming Skill และ คอร์ส Introduction to Programming ของ THNIC Academy จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)

โทร. 084-1562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย