คุณณัฐ เหลืองนฤมิตชัย

ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

WORK EXPERIENCE

THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 2019-Present
Executive Vice President, Head of IT Development GroupORACLE CORP 2014-2019
Consulting Member of Technical Staff

AMAZON.COM, INC. 2012-2014
Senior Software Engineer

CREDIT SUISSE 2010 – 2012
Vice President – Credit IT

MERRILL LYNCH GLOBAL SERVICES PTE LTD 2009 – 2010
Vice President – Debt Electronic Trading Technology

STANDARD CHARTERED BANK 2009
Technical Lead

NOMURA SINGAPORE LTD / LEHMAN BROTHERS, INC. 2005-2009
Vice President – Fixed Income Technology and Analytics

FINETIX, LLC. 2004-2005
Software Developer Level II – BlueMountain Capital Management

FREEMARKETS, INC. 2003-2004
Software Engineer II

GENERAL ELECTRONIC COMMERCE SERVICES CO., LTD. 2002
Assistant Manager – Corporate Planning and Business Development

POINT ASIA.COM (THAILAND) LTD. 2000 - 2001
Assistant Manager – Chief Executive Officer’s Office

MERRILL LYNCH PHATRA SECURITIES CO., LTD. 1997 - 2000
Associates – Corporate Finance Division

EDUCATION

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
Master of Information Systems Management 2002-2003
W.W. Cooper Merit Scholarship

CHULALONGKORN UNIVERSITY 1993-1997
Bachelor of Business Administration
Second Class Honors