คุณอรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา 

Head of Venture Builder, SCB10X

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of Venture Builder บริษัท SCB 10X มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 12 ปี และมีประสบการณ์โดยตรงด้าน Blockchain Technology มากว่า ปี เป็นหนึ่งในผู้วิจัยและพัฒนา Plasma layer-2 scaling solution ให้กับ OMG Network หนึ่งในรากฐานของ Optimistic rollup ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาโครงการ blockchain และ decentralization technology ให้กับ SCB 10X และบริษัทในเครือ