THNIC Academy จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th” ผ่านครูผู้นำ

Continue ReadingTHNIC Academy จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th” ผ่านครูผู้นำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)

Continue Readingการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)