การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)

Continue Readingการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)

THNIC Academy ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

  • Post category:article
Continue ReadingTHNIC Academy ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี