หลักสูตร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)

Continue Readingหลักสูตร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

Continue Readingการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา