การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

Continue Readingการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา