กิจกรรมเชื่อมวัยด้วยไอที “ด้นด้วยด้าย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้มีการจัดกิจกรรม “ด้นด้วยด้าย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ “ซิกแนล” สมพร อินทร์ประยงค์ ศิลปิน Folk Art ที่มีผลงานโลดแล่นบนเวที   Folk Art ระดับโลกกว่า 15 ปี มาเป็นวิทยากร ให้กับกิจกรรมนี้ 

กิจกรรมช่วงเช้า ณ ศูนย์การเรียนอาโยนอู มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 40   ท่าน โดยแบ่งเป็น นักเรียน คุณครู และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์การเรียนฯ หลายแห่ง ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

กิจกรรมช่วงบ่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 30 ท่าน เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่สนใจและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ในกิจกรรม คุณสมพร ได้นำเอาตัวอย่างผลงานมากมายมาแสดง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้เตรียมชุดอุปกรณ์ในการปักเย็บ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทดลองลงมือทำในรูปแบบและจินตนาการของตนเอง จนเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนอีกด้วย