Coworking Space

THNIC Academy เล็งเห็นความสำคัญของสถานที่ในการทำงานสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมหรือสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องรวมตัวกันทำรายงาน นั่งติวหนังสือ อ่านหนังสือสอบ ภายใน THNIC Academy Center จึงได้จัดเตรียมพื้นที่ Coworking Space ไว้คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้คุณได้ทุ่มเทกับการเรียนรู้และการทำงานของได้อย่างเต็มที่