บริการโค้ช

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟแวร์และการทำ Project ของผู้เข้าใช้งาน THNIC Academy Center จึงได้จัดให้มีโค้ชไว้คอยบริการให้คำปรึกษา เพื่อผู้ใช้บริการจะได้มีแนวทางและพัฒนาการได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น