ประเด็นการเสวนา

มาตรการส่งเสริม SME

ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เพื่อการยกระดับธุรกิจ

การตลาด 5.0

การสร้างตัวตน
สร้างคอนเทนต์

E-Commerce

Marketing Platform

Thailand UA Local Initiative

เว็บไซต์ควรรองรับการใช้โดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่น

วิทยากร

คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

 IDN Programs Senior Manager
ICANN

คุณสุชนา สินธวถาวร

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

คุณอนาวิล พงศบริพัตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
และ หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด 

คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

 IDN Programs Senior Manager

ICANN

คุณสุชนา สินธวถาวร

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

คุณอนาวิล พงศบริพัตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์

กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
และ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ SME และ
Line Certified Coach 2022
สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

 

 

คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ

Google Developer Expert in Firebase

คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย,
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด 

คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์

Line Certified Coach 2023 และ
กรรมการบริหาร
สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ

Google Developer Expert in Firebase

สำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมาเข้าร่วมงาน รับของที่ระลึก “UA Day” ได้ภายในงาน

ณ ห้องประชุมจงรัก (707) ชั้น 7
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพหลโยธิน ประตู 1

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
เวลา 13.30 – 16.00 น.