UA DAY การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI)

  ลงทะเบียน
  1. System AdministratorSystem EngineerDeveloperนักเรียน นักศึกษาอื่นๆ โปรดระบุ
  2. รับทราบ
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย https://www.thnic.or.th/privacy-policy/

  UA DAY การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI)

   ลงทะเบียน
   1. System AdministratorSystem EngineerDeveloperนักเรียน นักศึกษาอื่นๆ โปรดระบุ
   2. รับทราบ
   3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย https://www.thnic.or.th/privacy-policy/

         ในปัจจุบันการรับส่งอีเมลถือเป็นเรื่องปกติที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน การรับส่งอีเมลด้วยชื่ออีเมลภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดหรือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นั้นการรับส่งอีเมลภาษาอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ เราจะสอนการติดตั้งระบบอีเมลที่ทำให้ “ภาษา” ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป ที่เรียกกันว่า EAI หรือ Email Address Internationalization 
          การอบรมนี้คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานอีเมลภาษาไทย เช่น ชื่อคุณ@นามสกุล.ไทย

   หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

   อุปกรณ์ที่ใช้งาน (ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมเอง)

   • คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
   • ติดตั้ง ubuntu เวอร์ชั่นที่ 22 บนโปรแกรม VirtualBox หรือ VMWare
   • ติดตั้งโปรแกรมในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เช่น terminal, putty และโปรแกรมประเภท File Transfer เช่น filezilla เป็นต้น

   การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

   System Administrator ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการพัฒนาระบบอีเมลให้รองรับ EAI โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลระบบที่พัฒนาบนเซิร์ฟเวอร์ Linux
   System Engineer นักพัฒนาระบบ ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการพัฒนาระบบอีเมลเพื่อสร้างบริการเสริมประเภท อีเมลที่รองรับ EAI
   Developer นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่สามารถรองรับการใช้งานภาษาท้องถิ่นได้ เปิดประตูสู่การได้รับ Universal Acceptance Platform (ระบบที่ได้รับการยอมรับสากล)
   นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนตได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา

   เนื้อหาการอบรม

   01 เตรียมเซิร์ฟเวอร์

   • ตั้งค่า Host Name ของ Email Server
   • จัดการ Firewall ของ Email Server
   • จัดเตรียม SSL เพื่อใช้งานบนระบบ Email

   02 เตรียมระบบฐานข้อมูลด้วย MariaDB

   • ติดตั้ง MariaDB และตั้งค่าให้รองรับ EAI
   • สร้างฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลส่งในฐานข้อมูล

   03 เตรียมระบบรับ-ส่งอีเมลด้วยโปรแกรม Postfix

   • ตั้งค่า Postfix ให้ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อรองรับอีเมลภาษาไทย
   • ตั้งค่า Postfix ให้มีความน่าเชื่อถือด้วย SMTPS

   04 เตรียมระบบจัดเก็บอีเมล (IMAP Server) ด้วยโปรแกรม Dovecot

   • ตั้งค่า Host Name ของ Email Server
   • จัดการ Firewall ของ Email Server
   • จัดเตรียม SSL เพื่อใช้งานบนระบบ Email

   05 ติดตั้งโปรแกรมอ่าน / เขียนอีเมลด้วย Roundcube Webmail

   • เตรียมเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับ การติดตั้ง Roundcube Webmail
   • ติดตั้ง Apache และสร้าง Virtualhost
   • ติดตั้ง PHP และตั้งค่า PHP
   • ติดตั้ง Roundcube

   วิทยากร

   คุณฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

   Operation and Support Manager
   บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด

   คุณอนาวิล พงศบริพัตร

   Assistant Director, Technology Operation & Infrastructure
   มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

   สำหรับผู้ลงทะเบียนและผ่านการอบรมจะได้รับ โค้ดส่วนลด 200 บาท* สำหรับสั่งอาหารผ่าน Robinhood

   *สงวนสิทธิ์ 1 โค้ด/ 1 ท่าน

   *ผู้จัดงานจะแจ้งโค้ดส่วนลดทางอีเมลหลังจบการอบรมภายใน 3 วันทำการ

   *เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด 200 บาท เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนด

   ณ ห้อง Hillcrest ชั้น 5
   The Quarter Hotel Ladprao

   รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพหลโยธิน ประตู 1

   วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
   เวลา 9.00 – 12.00 น. 

   UA DAY การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI)

    ลงทะเบียน
    1. System AdministratorSystem EngineerDeveloperนักเรียน นักศึกษาอื่นๆ โปรดระบุ
    2. รับทราบ
    3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย https://www.thnic.or.th/privacy-policy/