ในปัจจุบันการรับส่งอีเมลถือเป็นเรื่องปกติที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน การรับส่งอีเมลด้วยชื่ออีเมลภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดหรือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นั้นการรับส่งอีเมลภาษาอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ เราจะสอนการติดตั้งระบบอีเมลที่ทำให้ “ภาษา” ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป ที่เรียกกันว่า EAI หรือ Email Address Internationalization 
       การอบรมนี้คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานอีเมลภาษาไทย เช่น ชื่อคุณ@นามสกุล.ไทย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

อุปกรณ์ที่ใช้งาน (ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมเอง)

• คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
• ติดตั้ง ubuntu เวอร์ชั่นที่ 22 บนโปรแกรม VirtualBox หรือ VMWare
• ติดตั้งโปรแกรมในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เช่น terminal, putty และโปรแกรมประเภท File Transfer เช่น filezilla เป็นต้น

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

System Administrator ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการพัฒนาระบบอีเมลให้รองรับ EAI โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลระบบที่พัฒนาบนเซิร์ฟเวอร์ Linux
System Engineer นักพัฒนาระบบ ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการพัฒนาระบบอีเมลเพื่อสร้างบริการเสริมประเภท อีเมลที่รองรับ EAI
Developer นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่สามารถรองรับการใช้งานภาษาท้องถิ่นได้ เปิดประตูสู่การได้รับ Universal Acceptance Platform (ระบบที่ได้รับการยอมรับสากล)
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนตได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา

เนื้อหาการอบรม

01 เตรียมเซิร์ฟเวอร์

• ตั้งค่า Host Name ของ Email Server
• จัดการ Firewall ของ Email Server
• จัดเตรียม SSL เพื่อใช้งานบนระบบ Email

02 เตรียมระบบฐานข้อมูลด้วย MariaDB

• ติดตั้ง MariaDB และตั้งค่าให้รองรับ EAI
• สร้างฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลส่งในฐานข้อมูล

03 เตรียมระบบรับ-ส่งอีเมลด้วยโปรแกรม Postfix

• ตั้งค่า Postfix ให้ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อรองรับอีเมลภาษาไทย
• ตั้งค่า Postfix ให้มีความน่าเชื่อถือด้วย SMTPS

04 เตรียมระบบจัดเก็บอีเมล (IMAP Server) ด้วยโปรแกรม Dovecot

• ตั้งค่า Host Name ของ Email Server
• จัดการ Firewall ของ Email Server
• จัดเตรียม SSL เพื่อใช้งานบนระบบ Email

05 ติดตั้งโปรแกรมอ่าน / เขียนอีเมลด้วย Roundcube Webmail

• เตรียมเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับ การติดตั้ง Roundcube Webmail
• ติดตั้ง Apache และสร้าง Virtualhost
• ติดตั้ง PHP และตั้งค่า PHP
• ติดตั้ง Roundcube

วิทยากร

คุณฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

Operation and Support Manager
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด

คุณอนาวิล พงศบริพัตร

Assistant Director, Technology Operation & Infrastructure
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

สำหรับผู้ลงทะเบียนและผ่านการอบรมจะได้รับ โค้ดส่วนลด 200 บาท* สำหรับสั่งอาหารผ่าน Robinhood

*สงวนสิทธิ์ 1 โค้ด/ 1 ท่าน

*ผู้จัดงานจะแจ้งโค้ดส่วนลดทางอีเมลหลังจบการอบรมภายใน 3 วันทำการ

*เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด 200 บาท เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนด

ณ ห้อง Hillcrest ชั้น 5
The Quarter Hotel Ladprao

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพหลโยธิน ประตู 1

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
เวลา 9.00 – 12.00 น.