คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
เข้าพบ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

Continue Readingคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
เข้าพบ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

THNIC Academy ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Continue ReadingTHNIC Academy ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี